FANDOM


Dmg up
Uy Tín Lãnh Đạo A+
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10.5%11.6%12.6%13.7%14.7%15.8%16.8%17.9%18.9%21%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Gilicon Gilcastericon Bản mẫu:Ko-Gil Quetzicon

Dmg up
Uy Tín Lãnh Đạo A
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Iskandaricon

Dmg up
Uy Tín Lãnh Đạo B
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 9%9.9%10.8%11.7%12.6%13.5%14.4%15.3%16.2%18%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Sabericon2 Ramaicon Davidicon Arturia lancer icon MedbiconOzymandiasiconBerserkerOfElDoradoIcon

Dmg up
Uy Tín Lãnh Đạo B-
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 8.9%9.8%10.7%11.6%12.5%13.4%14.3%15.2%16.1%17.8%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Bản mẫu:Nữ Hoàng của Sheba

Dmg up
Uy Tín Lãnh Đạo C+
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 8.5%9.4%10.2%11.1%11.9%12.8%13.6%14.5%15.3%17%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Ushiwaicon

Dmg up
Uy Tín Lãnh Đạo C
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 8%8.8%9.6%10.4%11.2%12%12.8%13.6%14.4%16%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Caesaricon Elizaicon Alexandericon

Class-Rider-Silver

Alexander

3✪


Alexandericon
Tên tiếng Nhật
アレキサンダー
ATK HP
1366/7356 1979/8640
ATK lvl 100 HP lvl 100
9955 11714
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Man Neutral ・ Good
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Divine, Greek Mythology Males, Humanoid, King, Male, Riding, Servant, Weak to Enuma Elish Deals damage to all enemies.
(OC) Gain critical stars.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick

Dmg up
Uy Tín Lãnh Đạo E
Tăng sức tấn công toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 6%6.6%7.2%7.8%8.4%9%9.6%10.2%10.8%12%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Altericon Gawainicon Alterlancericon