FANDOM


Bryn2 Servant này là một servant giới hạn, chỉ có thể triệu hồi được trong gacha giới hạn. Không có thông báo gì về việc servant này sẽ được đưa vào gacha cốt truyện.
Servant Ngoại truyện

This article is for the Lancer, Tamamo no Mae. For 5★ Caster, see Tamamo no Mae or for 4★ Berserker, see Tamamo Cat.

Lancericon

Tamamo no Mae (Lancer)

★ ★ ★ ★ ★


Tên tiếng Nhật: 玉藻の前 〔ランサー〕
Tên khác: Summer Tamamo-chan
ID: 128 Cost: 16
ATK: 1657/10726 HP: 2221/15147
ATK Lv. 100: 11741 HP Lv.100: 16594
Lồng tiếng: Saito Chiwa Minh họa: Wada Arco
Thuộc tính ẩn:  ?? Đường tăng trưởng: Linear
Hút sao: 91 Tạo sao: 12.2%
Sạc NP qua ATK: 1.05% Sạc NP qua DEF: 4%
Tỉ lệ tử: 40% Thuộc tính: ???・???
Giới tính: ???
Đặc tính: Servant, Humanoid, Divine, Weak to Enuma Elish, Earth or Sky
QQABB
Quickicon4  |  Artsicon2  |  Bustericon3  |  Extraicon4

Kĩ năng chủ động Kĩ năng bị động Bảo Khí Tiến hóa Nâng cấp kĩ năng Mức độ gắn bó Tiểu sử Thông tin bên lề


Active Skills

Sở hữu từ ban đầu
Dmg up
Beach Flower EX
Tăng sát thương cho toàn đội trong 3 lượt.

Tăng tỷ lệ tạo sao chí mạng của đồng minh là nam trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Attackup Sát thương + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Stargainup Tạo sao + 22%24%26%28%30%32%34%36%38%42%
Thời gian chờ 7 65

Mở khóa sau Tiến hóa lần 1

Midsummer Witchcraft

Mở khóa sau Tiến hóa lần 3

Goddess Metamorphosis

Passive Skills

1
Riding
Riding A
Increases own Quick card performance by 10%
2
Territory creation
Territory Creation A
Increases own Arts card performance by 10%
3
Divinity
Divinity A++
Increases damage by 230

Noble Phantasm

Parasol of the Enamored Deity
Shaded from the Sun of a Perpetual Summer
Hạng Phân loại Loại thẻ Số đòn đánh
C Anti-Unit Buster Null
Tác dụng chính Severe damage to single enemy.
Deals Extra Damage to Males.
Cấp 1 2 3 4 5
Damage + 600% 800% 900% 950% 1000%
Tác dụng phụ {{{overchargeeffect}}}
Thang NP 100% 200% 300% 400% 500%
Extra Damage + 150% 162.5% 175% 187.5% 200%

Ascension

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3 Vật phẩm 4 QP
Lần 1 Lancer Piece x5 100,000
Lần 2 Lancer Piece x12 Phoenix Plume x6 300,000
Lần 3 Lancer Monument x5 Warhorse's Immature Horn x3 Yggdrasil Seed x12 1,000,000
Lần 4 Lancer Monument x 12 Warhorse's Immature Horn x6 Seashell of Reminiscence x12 3,000,000

Skill Reinforcement

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3 Vật phẩm 4 QP
Cấp 1 Shining Gem of Lances x5 200,000
Cấp 2 Shining Gem of Lances x12 400,000
Cấp 3 Magic Gem of Lances x5 1,200,000
Cấp 4 Magic Gem of Lances x12 Yggdrasil Seed x6 1,600,000
Cấp 5 Secret Gem of Lances x5 Yggdrasil Seed x12 4,000,000
Cấp 6 Secret Gem of Lances x12 Phoenix Plume x4 5,000,000
Cấp 7 Talon of Chaos x4 Phoenix Plume x8 10,000,000
Cấp 8 Talon of Chaos x11 Heart of a Foreign God x10 12,000,000
Cấp 9 Crystallized Lore x1 20,000,000

Stats

Sức mạnh: B
Stats4
Sức bền: C
Stats3
Nhanh nhẹn: A
Stats5
Ma lực: E
Stats1
May mắn: A
Stats5
Bảo Khí: C
Stats3

Bond Level

Mức gắn bó 1 2 3 4 5
Điểm gắn bó cần 3.000 6.125 6.125 6.125 6.125
Tổng điểm gắn bó 3.000 9.125 15.250 21.375 27.500Biography

Height/Weight: 160cm ・ 49kg
Source: Japanese Mythology
Region: Japan
Alignment: Neutral ・ Summer
Gender: Female

Trivia