FANDOM


Npacqui
Những ngôi sao cho bầu trời A
Tăng khả năng sạc NP của 1 đồng minh trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Lượng NP + 35%36%37%38%39%40%41%42%43%45%
Thời gian chờ 9 87
Kỹ năng của các Servant
Brideicon

Sabericon

Nero Claudius (Bride)

5✪


Brideicon
Tên tiếng Nhật
ネロ・クラウディウス (ブライド)
ATK HP
1793/11607 2089/14284
ATK lvl 100 HP lvl 100
12706 15609
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn Độn・Cô Dâu
Đặc tính: Hiệu ứng NP
Nữ, Hình người, Vua, Điều khiển vật cưỡi, Người La Mã, , Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương cực lớn lên 1 kẻ địch.
(OC) Thiêu đốt, giảm phòng thủ, giảm tỉ lệ chí mạng của mục tiêu trong 5 lượt.
Thẻ lệnh: QAABB
Thẻ Bảo Khí :
Arts