FANDOM


Manap

Mana Prism là một đơn vị tiền tệ hiếm dùng để trao đổi với các Item trong Xưởng Làm Việc Của Da Vinci

Cách dễ nhất để lấy đc mana prism là hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày ở Chaldea Gate hoặc tiêu hủy thẻ 3 sao trở lên. Đôi khi thì bạn có thể nhận được Mana Prism trong các event hoặc từ Phần Thưởng Đăng Nhập