FANDOM


Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
原初の産毛 Primordial Lanugo 猛々しく燃え盛る炎のような獣の毛。その神々しさから、魔除けの御守として珍重される。
Hair of a beast like a violent burning flame. From its divinity it is prized as a guardian of amulets.
Rớt từ
Ugallu
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
Babylonia - Abode of The Magical Beasts [1] [20AP]

Babylonia - Magical Beast Warfare Site [1] [21AP]
Babylonia - Fomented Mountain [2] [21AP]


Servant
Musashi icon

Sabericon

Miyamoto Musashi

5✪


Musashi icon
Tên tiếng Nhật
新免武蔵守藤原玄信
ATK HP
1,860/12,037 1,999/13,635
ATK lvl 100 HP lvl 100
13,176 14,938
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn ・ Thiện
Đặc tính: Hiệu ứng NP
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lớn lên một kẻ địch.
Xóa bỏ buff của kẻ địch đó. 20%.
(Hiệu ứng phụ) Tăng sát thương Bảo Khí trong 1 lượt.
[Hiệu ứng này xảy ra trước].
Thẻ lệnh: QABBB
Thẻ Bảo Khí :
Buster
0/45
Total:45
ArthurIcon

Sabericon

Arthur Pendragon (Prototype)

5✪


ArthurIcon
Tên tiếng Nhật
アーサー・ペンドラゴン〔プロトタイプ〕
ATK HP
1926/12465 2049/13975
ATK lvl 100 HP lvl 100
13645 15310
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Mặt đất Đúng Luật・Tốt
Đặc tính: Hiệu ứng NP
Arthur, Brynhildr's Beloved, Rồng, Mặt đất hoặc Bầu trời, Humanoid, Vua, Nam, Riding, Servant, Weak to Enuma Elish Gây sát thương toàn bộ.
(OC) Tăng sát thương NP trong 1 lượt [Hiệu ứng này kích hoạt đầu tiên]
Thẻ lệnh: QAABB
Thẻ Bảo Khí :
Buster
0/45
Total:45
S1878/0
Total:8
Icon Servant 1970/36
Total:36
Enkiduicon0/45
Total:45
Medusalancericon0/36
Total:36
Jaguarmanicon5/0
Total:5
IshtarSummer0/24
Total:24
NeroSummer0/45
Total:45
Gilcastericon8/0
Total:8
Icon Servant 1925/24
Total:29
MHX(Alter)icon

Berserkericon

Mysterious Heroine X (Alter)

5✪


MHX(Alter)icon
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX〔オルタ〕
ATK HP
1717 / 11113 2079 / 14175
ATK lvl 100 HP lvl 100
12165 15529
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Trung lập · Tà ác
Đặc tính: Hiệu ứng NP
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Saberface, Servant Gây sát thương cho một mục tiêu.
(OC) Gây sát thêm sát thương cho Sabericon lớp Saber.
Thẻ lệnh: QQABB
Thẻ Bảo Khí :
Quick
9/0
Total:9
Gorgonicon8/36
Total:44
HessianLoboIcon8/0
Total:8
BBicon

Mooncancer

BB

4✪


BBicon
Tên tiếng Nhật
ビィビィ
ATK HP
1366/8197 2182/13643
ATK lvl 100 HP lvl 100
9925 16542
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn ・ Thiện
Đặc tính: Hiệu ứng NP
Female, Humanoid, Servant, Weak to Enuma Elish Gây sát thương lớn lên một kẻ địch
Sạc NP của toàn đội phía trước thêm 20%.
(Hiệu ứng phụ) Giảm kháng debuff của địch trong 3 lượt.
Thẻ lệnh: QQAAB
Thẻ Bảo Khí :
Arts
0/12
Total:12
MeltlilithIcon0/15
Total:15
Icon Servant 198

Class-Foreigner-Gold

Katsushika Hokusai

5✪


Icon Servant 198
Tên tiếng Nhật
葛飾北斎
ATK HP
1870/12100 1940/13230
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 14494
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Man Chaotic・Neutral
Đặc tính: Hiệu ứng NP
Thần tính, Nữ, Dạng người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish. Gây sát thương lớn lên tất cả kẻ địch.
(OC) Gây thêm sát thương với những kẻ địch có thuộc tính Người.
Thẻ lệnh: QAABB
Thẻ Bảo Khí :
Arts
10/0
Total:10