FANDOM


Friendpoint

Friend Point (FP) là một đơn vị tiền tệ mà bạn nhận được khi dùng Servant hỗ trợ trong một Quest, hoặc khi có ai đó chọn Thủ lĩnh(Leader) của bạn làm Servant hỗ trợ. Bạn có thể kiếm được 10FP khi chọn người không nằm trong danh sách bạn bè hoặc 25FP với những người có trong danh sách bạn bè.

Friend Points có thể được dùng để triệu hồi Servant, Craft Essences, Thẻ Kinh NghiệmThẻ Tăng Chỉ Số từ 1-3★.

Ngoài lề

  • Craft Essence The Beginning of a Journey tăng số lượng FP được nhận sau mỗi trận đấu lên 75. Đây là CE duy nhất trong game có effect tăng lượng FP nhận được.
  • Friend Points sẽ được ngay từ lúc bạn bắt đầu trận đấu, kể cả khi bạn bị mất kết nối hay thua cuộc thì FP vẫn sẽ được cộng vào. Điều này được áp dụng với cả bonus từ CE The Beginning of a Journey.