FANDOM


Heal
Dược Phẩm Đáng Ngờ A
Hồi máu cho 1 đồng minh.
Debuffimmune 70% nhận hiệu ứng Miễn nhiễm debuff 1 lần.
Gutsstatus 70% nhận hiệu ứng Hồi sinh 1 lần, 3 lượt. (Hồi sinh với 1000 HP.)
Cấp 12345678910
HealEffect Hồi máu + 1000120014001600180020002200240026003000
Thời gian chờ 8 76
Kỹ năng của các Servant
Illyaprismaicon