FANDOM


Craft

[ Danh sách Craft Essense theo hiệu ứng] [ Danh sách Craft Essence theo hình ảnh ] [ Danh sách Craft Essence theo ID ]

Craft Essence là những card được đeo bởi các Servant. Ta có thể kiếm được chúng qua việc Triệu Hồi và tham gia các Sự Kiện. Craft Essences có thể đeo ở giao diện Tổ độiHỗ trợ .

Ở giao diện Tổ đội, ấn vào khoảng không giữa ảnh Servant và Chỉ số của Servant để chọn một Craft Essence để đeo vào Servant đó.Số lượng Craft Essence chỉ ảnh hưởng theo mỗi Tổ đội, nên bạn có thể cho cùng một Servant đeo nhiều CE khác nhau ở nhiều tổ khác nhau hay ngược lại, cùng một CE có thể được đeo bởi nhiều Servant khác nhau ở các Tổ đội khác nhau. Việc thay đổi Servant ở trong Tổ đội sẽ giữ lại CE ở vị trí đó cho Servant được thay thế; tuy nhiên, việc thay đổi vị trí của hai Servant trong cùng Tổ đội không làm thay đổi CE họ đang mang.

Craft Essence cho thêm lượng HP(máu), ATK(sát thương), hoặc cả hai, đồng thời cùng một hiệu ứng đặc biệt. Hiệu ứng có thể từ đơn giản (tăng lượng sát thương tạo ra, giảm lượng sát thương nhận vào) cho đến phức tạp (cho toàn bộ những thành viên trong tổ đội hiệu ứng khi bị hạ gục). Craft Essences có cost; CE có độ hiếm càng cao, thì càng tốn cost để lắp đặt.

Kyouka kanou CE

việc kết hợp Craft Essence này sẽ Limit Break đối tượng.

Craft Essence cũng có cấp độ Servant, và cách lên cấp cũng tương tự bằng cách feed cho chúng những CE khác để làm chúng mạnh hơn, gia tăng các chỉ số vốn có. Bận có thể Limit Break (phá vỡ giới hạn) một CE đến 4 lần bằng cách kết hợp với CE tương tự; khi bạn chọn các CE để kết hợp những CE giống với CE gốc sẽ có dòng chữ vàng như bên hình để thông báo rằng việc Limit Break sẽ diễn ra. Việc này tăng giới hạn cấp độ của CE. Khi một CE được Limit Break đếm mức tối đa, hiệu ứng đặc biệt của CE sẽ được cường hóa; Ví dụ, 1★ CE cho 3% lượng sát thương giờ sẽ cho 5%. Tham khảo từng trang riêng của mỗi Craft Essence để biết thêm về chỉ số và hiệu ứng.

Bạn có thể burn (tiêu hủy) Craft Essence để đổi lấy QPMana Prism dựa theo độ hiếm của chúng.