FANDOM


 #★ServantCraft
Essence
 1★ 31
 2★ 43
 3★ 75
 4★ 129
 5★ 1612

Cost là tổng chi phí tối đa cho ServantCraft Essence đang đeo trong một Tổ đội tại một thời điểm. Cost tăng theo Cấp độ của Master , với giá trị là 109 khi level của Master đạt 120.

Card có càng nhiều sao thì càng cần nhiều cost. Trừ một số trường họp đặc biệt như Mashu Kyrielite và một số Craft Essence giới hạn như The Beginning of a JourneyHappy x3 Order. Mashu có cost bằng 0 và những Craft Essence trên cần 5 cost hoặc ít hơn, không giống những Craft Essence 4★ khác.

Servant hỗ trợ và Craft Essence đang đeo sẽ không tính cost trong đội hình.