FANDOM


Command Cards
Command Card Stack

Command Cards sẽ quyết định kiểu tấn công mà Servants thể hiện trong trận đấu. Đó là 3 loại thẻ khác nhau: Quick, Arts, và Buster. Mỗi lượt bạn sẽ nhận được 5 thẻ bất kì từ bộ thẻ của các servant đang có mặt trên màn hình. Các Noble Phantasm là những thẻ phụ không có sẵn trong bộ thẻ mà chỉ xuất hiện cùng với 5 thẻ bất kì mỗi lượt miễn là servant sở hữu Noble Phatasm ấy có thanh NP nạp đủ 100% hoặc cao hơn.

Mỗi Servant có 5 thẻ, nên bộ thẻ của bạn sẽ tái tạo lại khi đạt số lượt bằng số Servant có mặt trên màn hình; nói cách khác, nếu bạn có 3 Servant thì sẽ thấy toàn bộ 15 thẻ khác nhau ấy trong 3 lượt, sau đó bộ thẻ sẽ sẽ thiết lập lại. Điều này có nghĩa là bạn có thể theo dõi thẻ và dự đoán thẻ bạn sẽ có trước khi bộ thẻ thiết lâp lại.

Mỗi khi servant bị đánh bại, bộ thẻ sẽ trộn lại. Bộ thẻ cũng sẽ trộn lại khi sử dụng Xáo trộn.

Chuỗi (Chain)

Chuỗi Quick, Arts, và Buster xảy ra khi 3 thẻ cùng loại được chọn. Chuỗi Brave xảy ra khi cả 3 thẻ được chọn đều là của một Servant.

  • Quick Chain - Nhận được thêm 10 sao critical.
  • Arts Chain - Mỗi Servant tham gia vào chuỗi nhận được 20% thanh NP.
  • Buster Chain - Đòn tấn công gây thêm 20% sát thương trong 1 lượt. Không có tác động lên Noble Phantasm.
  • Brave Chain - Thêm 1 đòn tấn công với 200% sát thương được tăng vào, hoặc 350% nếu chuỗi Brave cũng đồng thời là chuỗi Quick, Arts, hoặc Buster.

Hiệu ứng thẻ đầu tiên

Thẻ đầu tiên được chọn sẽ tạo thêm hiệu ứng cho những thẻ được chọn sau. Noble Phantasm không được nhận hiệu ứng này.

  • Quick - Thêm 20% số sao tạo ra.
  • Arts - Thêm 100% lượng thanh NP được nạp vào.
  • Buster - Thêm 50% sát thương.

Số liệu của thẻ theo thứ tự

Chỉ áp dụng cho những thẻ bình thường. Noble Phantasm luôn gây ra một lượng sát thương nhất định dù xuất hiện trong bất cứ chuỗi nào.

Loại thẻ Quick Arts Buster
Thứ tự 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Sát thương cơ bản 80% 96% 112% 100% 120% 140% 150% 180% 210%
Tỉ lệ nạp vào thanh NP 100% 150% 200% 300% 450% 600% - - -
Tỉ lệ tạo sao 80% 130% 180% - - - 10% 15% 20%

Bảng Command Card của Servant

ID Tên Servant Quick Arts Buster Kiểu NP
1 Mashu Kyrielite 1 2 2 Arts
2 Artoria Pendragon 1 2 2 Buster
3 Artoria Pendragon (Alter) 1 2 2 Buster
4 Artoria Pendragon (Lily) 1 2 2 Buster
5 Nero Claudius 1 2 2 Arts
6 Siegfried 1 2 2 Buster
7 Gaius Julius Caesar 2 1 2 Quick
8 Attila 1 2 2 Buster
9 Gilles de Rais (Saber) 1 2 2 Arts
10 Le Chevalier d'Eon 1 2 2 Arts
11 EMIYA 1 3 1 Buster
12 Gilgamesh 1 2 2 Buster
13 Robin Hood 2 2 1 Arts
14 Atalanta 2 2 1 Quick
15 Euryale 2 2 1 Arts
16 Arash 1 2 2 Buster
17 Cu Chulainn 2 1 2 Quick
18 Elizabeth Bathory 2 1 2 Buster
19 Musashibou Benkei 2 2 1 Buster
20 Cu Chulainn (Prototype) 2 1 2 Quick
21 Leonidas 2 1 2 Buster
22 Romulus 2 1 2 Buster
23 Medusa 2 2 1 Quick
24 Saint George 2 2 1 Arts
25 Edward Teach 1 2 2 Buster
26 Boudica 2 2 1 Arts
27 Ushiwakamaru 2 2 1 Quick
28 Alexander 2 2 1 Quick
29 Marie Antoinette 2 2 1 Quick
30 Saint Martha 1 3 1 Buster
31 Medea 1 3 1 Arts
32 Gilles de Rais 1 3 1 Buster
33 Hans Christian Andersen 1 3 1 Arts
34 William Shakespeare 1 3 1 Buster
35 Mephistopheles 1 3 1 Buster
36 Wolfgang Amadeus Mozart 1 3 1 Arts
37 Zhuge Liang (Lord El-Melloi II) 1 3 1 Arts
38 Cu Chulainn (Caster) 1 3 1 Buster
39 Sasaki Kojirou 3 1 1 Quick
40 Cursed Arm Hassan 3 1 1 Quick
41 Stheno 3 1 1 Buster
42 Jing Ke 3 1 1 Quick
43 Charles-Henri Sanson 3 1 1 Buster
44 Phantom of the Opera 3 1 1 Arts
45 Mata Hari 3 1 1 Arts
46 Carmilla 3 1 1 Buster
47 Heracles 1 1 3 Buster
48 Lancelot 1 1 3 Quick
49 Lu Bu 1 1 3 Buster
50 Spartacus 1 1 3 Buster
51 Sakata Kintoki 1 1 3 Buster
52 Vlad III 1 2 2 Arts
53 Asterios 1 1 3 Arts
54 Caligula 1 1 3 Arts
55 Darius III 1 1 3 Buster
56 Kiyohime 1 1 3 Buster
57 Eric Bloodaxe 1 1 3 Buster
58 Tamamo Cat 1 1 3 Quick
59 Jeanne d'Arc 1 3 1 Arts
60 Orion 2 2 1 Arts
61 Elizabeth Bathory (Halloween) 1 3 1 Buster
62 Tamamo no Mae 1 3 1 Arts
63 David 1 3 1 Buster
64 Hector 2 1 2 Buster
65 Francis Drake 1 2 2 Buster
66 Anne Bonny & Mary Read 2 2 1 Quick
67 Medea (Lily) 1 3 1 Arts
68 Okita Souji 2 1 2 Quick
69 Oda Nobunaga 1 2 2 Buster
70 Scathach 2 1 2 Quick
71 Diarmuid Ua Duibhne 2 2 1 Quick
72 Fergus Mac Roich 1 1 3 Buster
73 Artoria Pendragon (Santa Alter) 1 2 2 Buster
74 Nursery Rhyme 1 3 1 Arts
75 Jack the Ripper 3 1 1 Quick
76 Mordred 1 2 2 Buster
77 Nikola Tesla 1 2 2 Buster
78 Artoria Pendragon (Lancer Alter) 2 1 2 Buster
79 Paracelsus 1 3 1 Arts
80 Charles Babbage 1 2 2 Buster
81 Henry Jekyll & Hyde 2 1 2 Buster
82 Frankenstein 1 1 3 Quick
83 Solomon 1 3 1 Arts
84 Arjuna 1 3 1 Buster
85 Karna 2 1 2 Buster
86 Mysterious Heroine X 2 2 1 Quick
87 Fionn mac Cumhaill 2 2 1 Arts
88 Brynhildr 2 1 2 Buster
89 Beowulf 1 1 3 Buster
90 Nero Claudius (Bride) 1 2 2 Arts
91 Ryougi Shiki (Saber) 1 2 2 Arts
92 Ryougi Shiki (Assassin) 2 2 1 Arts
93 Amakusa Shirou 1 2 2 Buster
94 Astolfo 3 1 1 Quick
95 Young Gil 1 2 2 Buster
96 Edmond Dantes 2 1 2 Quick
97 Nightingale 1 2 2 Arts
98 Cu Chulainn (Alter) 1 1 3 Buster
99 Medb 1 2 2 Buster
100 Helena Blavatsky 1 3 1 Arts
101 Rama 1 2 2 Buster
102 Li Shuwen (Lancer) 2 2 1 Arts
103 Thomas Edison 1 3 1 Arts
104 Geronimo 1 2 2 Arts
105 Billy the Kid 2 2 1 Quick
106 Jeanne d'Arc (Alter) 1 2 2 Buster
107 Angra Mainyu 2 2 1 Arts
108 Iskandar 1 2 2 Buster
109 EMIYA (Assassin) 2 2 1 Arts
110 Hundred-Faced Hassan 2 2 1 Arts
111 Irisviel (Dress of Heaven) 1 3 1 Arts
112 Shuten Douji 4 3 1 Arts
113 Xuanzang 3 2 1 Buster
114 Minamoto no Yorimitsu 3 4 2 Buster
115 Sakata Kintoki (Rider) 4 2 1 Quick
116 Ibaraki Douji 4 2 1 Buster
117 Fuuma Kotarou 4 4 1 Quick
118 Ramesses II 5 3 1 Buster
119 Artoria Pendragon (Lancer) 3 2 1 Buster
120 Nitocris 4 3 3 Arts
121 Lancelot (Saber) 3 2 4 Arts
122 Tristan 4 3 5 Quick
123 Gawain 2 2 1 Buster
124 Hassan of Serenity 3 3 4 Arts
125 Tawara Touda 2 3 1 Buster
126 Bedivere 2 2 1 Buster
127 Leonardo Da Vinci 4 3 1 Arts
128 Tamamo no Mae (Lancer) 4 2 3 Buster
129 Artoria Pendragon (Archer) 4 3 3 Arts
130 Marie Antoinette (Caster) 3 5 1 Arts
131 Anne Bonny & Mary Read (Archer) 3 2 1 Buster
132 Mordred (Rider) 3 2 1 Arts
133 Scathach (Assassin) 3 3 3 Quick
134 Kiyohime (Lancer) 2 2 6 Buster
135 Saint Martha (Ruler) 4 3 1 Buster