FANDOM


Inheriting-1

1) My Room option

Inheriting-2

2) Create password

Inheriting-3

3) Receive transfer code

Chuyển Đổi Thiết Bị cho phép bạn lưu thông tin của tài khoản lại và chuyển nó sang 1 thiết bị khác. Bạn có thể tạo 1 mã chuyển đổi tại menu Phòng Riêng.

  1. Bấm vào mục Chuyển Đổi Thiết Bị (引き継ぎナンバー発行) trong menu Phòng Riêng.
  2. Nhập password bạn muốn dùng khi chuyển đổi thiết bị. (Ô số 2 là nơi để xác nhận, vì vậy bạn cần đánh lại passwword đã nhập ở ô trước). Password phải có độ dài từ 4-12 ký tự.
  3. Sau khi bạn nhập xong password thì 1 bind code sẽ được tạo ra, bấm vào nút Copy (コピー) để copy nó vào clipboard, sau đó bấm nút Close (閉じる) ở bên trái (nút bên phải, 新規で発行する, dùng để tạo code mới). Code này có thể dùng ngay lập tức để chuyển tài khoản bạn sang thiết bị khác hoặc lưu lại để dùng lúc khác.
  4. Để sử dụng mã chuyển đổi, bạn vào game và chọn mục Chuyển Đổi Thiết Bị (引き継ぎ) ở phía góc dưới bên trái của màn hình đăng nhập. Nhập mã chuyển đổi (bind code) của bạn ở ô thứ nhất và passwword bạn đã đặt ở ô thứ hai và bấm vào nút bên phải để load tài khoản của bạn trên thiết bị đó.

Thường thì mã chuyển đổi sẽ không có hạn sử dụng. Mỗi mã chỉ được dùng một lần duy nhất; sau khi sử dụng bind code thì bạn sẽ phải tạo lại 1 mã khác để chuyển đổi tiếp. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tạo 1 bind code khác kể cả khi bạn đã có bind code sẵn (ví dụ như lúc bạn quên password chẳng hạn).