FANDOM


Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
無間の歯車 Infinity gear 永久機関の夢。一度回転しだすといつまでも回転し続ける歯車
Dream of a perpetual motion machine. A gear that continues to rotate forever after it has rotated once.
Rớt từ
Automata / Helter Skelter / Killing Doll / Old Gear
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
Old Street [7 Bronze][15AP]
Whitechapel [5 Bronze 1 Silver][15AP]
South of Houston Street [1 Bronze 1 Silver][16AP]
Regent Park [3 Bronze 1 Silver][16AP]
Black Hills [5 Bronze][17AP]
Denver [3 Bronze 2 Silver] [17AP]
Clerkenwell [2 Bronze 3 Silver 1 Gold][18AP]
Atlas Academy[6][20AP]
Killing Party [3][20AP]
Bleach Loader[5][21AP]
Chicago[7][21AP]
Rifling Hall[9][21AP]
Servant
Bản mẫu:Matthew Kyrielite0/15
Total:15
Okitaicon15/0
Total:15
Brideicon

Sabericon

Nero Claudius (Bride)

5✪


Brideicon
Tên tiếng Nhật
ネロ・クラウディウス (ブライド)
ATK HP
1793/11607 2089/14284
ATK lvl 100 HP lvl 100
12706 15609
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn Độn・Cô Dâu
Đặc tính: Hiệu ứng NP
Nữ, Hình người, Vua, Điều khiển vật cưỡi, Người La Mã, , Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương cực lớn lên 1 kẻ địch.
(OC) Thiêu đốt, giảm phòng thủ, giảm tỉ lệ chí mạng của mục tiêu trong 5 lượt.
Thẻ lệnh: QAABB
Thẻ Bảo Khí :
Arts
0/72
Total:72
Musashi icon

Sabericon

Miyamoto Musashi

5✪


Musashi icon
Tên tiếng Nhật
新免武蔵守藤原玄信
ATK HP
1,860/12,037 1,999/13,635
ATK lvl 100 HP lvl 100
13,176 14,938
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn ・ Thiện
Đặc tính: Hiệu ứng NP
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lớn lên một kẻ địch.
Xóa bỏ buff của kẻ địch đó. 20%.
(Hiệu ứng phụ) Tăng sát thương Bảo Khí trong 1 lượt.
[Hiệu ứng này xảy ra trước].
Thẻ lệnh: QABBB
Thẻ Bảo Khí :
Buster
15/0
Total:15
Neroicon10/60
Total:70
Lancelot Saber icon6/36
Total:42
FranSummer10/0
Total:10
Caesaricon7/33
Total:40
Bedivereicon11/0
Total:11
Teslaicon15/0
Total:15
Emiyaicon8/36
Total:44
Kuroicon0/36
Total:36
EmiyaAlterIcon8/36
Total:44
Karnaicon10/45
Total:55
S18112/0
Total:12
Icon Servant 1936/36
Total:42
Romulusicon0/48
Total:48
Marieicon10/60
Total:70
Ushiwaicon0/48
Total:48
Georgeicon0/36
Total:36
Wavericon15/0
Total:15
Davinciicon8/45
Total:53
Merlinicon8/45
Total:53
Edisonicon12/0
Total:12
Cucastericon8/48
Total:56
Mephisicon0/48
Total:48
Paracelsusicon7/33
Total:40
Babbageicon5/33
Total:38
Hansicon8/0
Total:8
Mozarticon4/18
Total:22
Jackicon15/0
Total:15
Ryougiassassinicon

Assassinicon

Ryougi Shiki (Assassin)

4✪


Ryougiassassinicon
Tên tiếng Nhật
両儀式〔アサシン〕
ATK HP
1477/8867 1768/11055
ATK lvl 100 HP lvl 100
10736 13404
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Chaotic・Good
Đặc tính: Hiệu ứng NP
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương bỏ qua phòng ngự lên 1 mục tiêu.
(OC) Có khả năng gây hiệu ứng Tức Tử lên mục tiêu.
Thẻ lệnh: QQAAB
Thẻ Bảo Khí :
Arts
0/60
Total:60
S18810/0
Total:132
Hassanicon5/24
Total:29
Phantomicon8/0
Total:8
Sasakiicon6/0
Total:6
Matahariicon4/18
Total:22
HijikataIcon0/72
Total:72
Frankicon10/60
Total:70
Edmondicon10/0
Total:10
Jeannealtericon10/0
Total:10
Angraicon10/45
Total:55