FANDOM


Apbar

Action Point hay AP là điểm thể lực được nạp theo thời gian và cho phép người chơi bắt đầu nhiệm vụ. Mỗi AP mất 5 phút để nạp, nhưng có thể được nạp đầy ngay lập tức bằng cách sử dụng 1 Saint Quartz hoặc ăn Táo.

Mỗi lần bạn lên 1 Level cho Master, thanh AP sẽ được nạp đầy và lượng AP tối đa sẽ được tăng lên ít nhất là 1 điểm sau khi bạn đạt Cấp 100. 138 hiện tại là dung tích lớn nhất mà Cấp độ Master 130 có thể đạt đến.

Thông thường, Quest chính sẽ tiêu hao AP nhiều hơn Quest phụ trong cùng một cấp.

Ngoài Lề