FANDOM


Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
封魔のランプ Lamp of Demon Sealing 強大な魔力を持つ精霊が封じこめられているという妖艶なランプ。
A fascinating lamp that seals spirit possessing mighty magical power.
Rớt từ
Efreet
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
Camelot - Mirage of Fantasies [1] [21AP]

Camelot - Scorching Heat Spires [1] [19AP]


Servant
Ishtar icon0/45
Total:45
S1805/24
Total:29
KiyohimeLancericon6/0
Total:6
Icon Servant 1838/0
Total:8
Ozymandiasicon0/45
Total:45
CasterofNightlessCity9/0
Total:9
Nitocrisicon6/0
Total:6
Bản mẫu:Queen of Sheba6/0
Total:6
Cleopatra icon6/27
Total:33
NitoSummer0/36
Total:36
Hassan of Serenity icon0/30
Total:30
ChachaIcon0/36
Total:36
BBicon

Mooncancer

BB

4✪


BBicon
Tên tiếng Nhật
ビィビィ
ATK HP
1366/8197 2182/13643
ATK lvl 100 HP lvl 100
9925 16542
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn ・ Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Female, Humanoid, Servant, Weak to Enuma Elish Gây sát thương lớn lên một kẻ địch
Sạc NP của toàn đội phía trước thêm 20%.
(Hiệu ứng phụ) Giảm kháng debuff của địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts
0/12
Total:12
KiaraIcon0/15
Total:15
Icon Servant 195

Class-Foreigner-Gold

Abigail Williams

5✪


Icon Servant 195
Tên tiếng Nhật
アビゲイル・ウィリアムズ
ATK HP
1870/12100 2019/13770
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 15086
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Hỗn độn・Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Địa hoặc Thiên, Nữ, Hình người, Servant Xóa buff của một kẻ địch. [Hiệu ứng này kích hoạt trước]
Gây sát thương lên kẻ địch đó.
(Tác dụng phụ) Giảm tỉ lệ chí mạng của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster
0/45
Total:45