Servant Trường phái Cơ bản Saber Archer Lancer Rider Caster Assassin Berserker Trường phái Ngoại lệ Shielder Ruler Avenger Moon Cancer Alter Ego Beast Foreigner Bảo Khí Thuộc tính ẩn Thuộc tính Đặc tính Tăng cấp Dị điểm Phần 1 Fuyuki Orleans Septem Okeanos London E Pluribus Unum Camelot Babylonia Salomon Phần 1.5 Shinjuku Agartha Shimosa Salem Phần 2 Chaldea Gate Gameplay Craft Essense Nhiệm vụ Nhiệm vụ Chính Nhiệm vụ Phụ Nhiệm vụ Event Ngoại truyện Nhiệm vụ Cường hóa Chiến đấu Kẻ địch Hiệu ứng Tiến hóa Vật phẩm Tiến hóa Kĩ năng Kĩ năng chủ động Kĩ năng bị động Kĩ năng Master Nâng cấp kĩ năng Event Cộng đồng Blog đăng gần đây Diễn đàn